Gravesøknader i Kinn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kinn kommune

Graving i Kinn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kinn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1300
Entreprenør BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS
Start 07.09.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ole Aaserudgata 3 -7
Søknad gjelder VA-anlegg, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.09.2020
Tittel Westcon - Brakkerigg
Byggherre
Organisasjon: WESTCON YARD FLORØ AS (orgnr.: 940748585)
Kontaktperson: Anders Myklebust (tlf.: 91616451)
Stedsansvarlig
Ole Henrik Bakke (tlf.: 46765477)
Ansvarshavende
Harry Marius Sund (tlf.: 48223422)