Gravesøknader i Kinn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kinn kommune

Graving i Kinn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kinn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1274
Entreprenør TRYGVE ULLALAND AS
Start 16.06.2020
Slutt 15.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier kylerveien 4 -4
Søknad gjelder VA-anlegg, El-kabel, Telekabel, Fiber/breiband

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.06.2020
Tittel ewos
Byggherre
Organisasjon: TROLLESKJÆRET AS (orgnr.: 989704079)
Kontaktperson: Thor arne Ullaland (tlf.: 90622996)
Stedsansvarlig
thor arne ullaland (tlf.: 90622996)
Ansvarshavende
Thor-Arne Ullaland (tlf.: 90622996)