Gravesøknader i Kinn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kinn kommune

Graving i Kinn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kinn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1025
Entreprenør TRYGVE ULLALAND AS
Start 18.12.2018
Slutt 27.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvatn, El-kabel, Telekabel, Fiber/breiband

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.01.2019
Tittel Nytt leilighets bygg Notebakken
Byggherre
Organisasjon: VESTLANDET UTVIKLING AS (orgnr.: 920235786)
Kontaktperson: Thor-Arne Ullaland (tlf.: 90622996)
Stedsansvarlig
Per-Helge Kolseth (tlf.: 93055353)
Ansvarshavende
Thor-Arne Ullaland (tlf.: 90622996)