Gravesøknader i Kinn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kinn kommune

Graving i Kinn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kinn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/997 Masseuttak Gunhildvågen Sør Gravearbeid TERØY MASKIN AS 19.11.2018 31.12.2020
20/1025 Nytt leilighets bygg Notebakken Gravearbeid TRYGVE ULLALAND AS 18.12.2018 27.11.2020
20/1026 Nytt Leiligghetsbygg Gravearbeid Strandgata RAMSDAL MASKIN AS 14.01.2019 31.12.2020
20/1097 Notøbakken Gravearbeid Havrenesvegen GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
20/1119 Oppgradering sarsparken Gravearbeid RAMSDAL MASKIN AS 09.10.2019 15.01.2021
20/1126 Kinnveien Gravearbeid GS-MASKIN AS 24.10.2019 31.12.2020
20/1209 VA anlegg Indrebøgata/evja Gravearbeid Evjegata RAMSDAL MASKIN AS 23.03.2020 01.11.2021
20/1231 Kurt Hennøy - Enebolig Gravearbeid Midttunet BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 24.04.2020 29.01.2021
20/1236 Tilegg til Proffesor Indrebøgate Gravearbeid Evjegata RAMSDAL MASKIN AS 29.04.2020 01.05.2021
20/1240 Kinnveien Gravearbeid Kinnvegen GS-MASKIN AS 06.05.2020 31.12.2020
20/1274 ewos Gravearbeid kylerveien TRYGVE ULLALAND AS 16.06.2020 15.12.2020
20/1275 Påbygg Florø Barneskule Gravearbeid Hans Blomgate RAMSDAL MASKIN AS 17.06.2020 26.12.2020
20/1277 Pål Skorpen - 2 mannsbolig Gravearbeid Strandavegen BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 22.06.2020 31.05.2021
20/1288 Livius smittgata Gravearbeid Livius Smittgate GS-MASKIN AS 10.08.2020 30.12.2020
20/1291 Graving for ny garasje og planering av hage Gravearbeid Furuholtvegen RAMSDAL MASKIN AS 24.08.2020 10.12.2020
20/1292 Gjenbruksstasjon i Purkhola Gravearbeid Florøvegen RAMSDAL MASKIN AS 21.08.2020 11.12.2020
20/1300 Westcon - Brakkerigg Gravearbeid Ole Aaserudgata BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 07.09.2020 31.12.2020
20/1301 Kvalvika 1 Gravearbeid Kvalvika GS-MASKIN AS 04.09.2020 05.11.2020
20/1304 Nordnesvegen 29 Gravearbeid RUNE SANDVIK AS 09.09.2020 01.12.2020
20/1318 trenching ladekabel elbil Gravearbeid Gate 3 CN MASKIN AS 07.10.2020 31.12.2020
20/1322 Trafo Fugleskjærskai Gravearbeid GS-MASKIN AS 16.10.2020 31.12.2020
20/1324 Lyngveien 10/16 Gravearbeid Lyngvegen BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 19.10.2020 30.11.2020
20/1325 Bjørn Wefring Gravearbeid Svarthammaren BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 22.10.2020 30.12.2020
20/1327 Opplegging av mur og planering av hage Gravearbeid Knatten RAMSDAL MASKIN AS 26.10.2020 16.11.2020
20/1329 Kenneth Blindheim Gravearbeid Lyngvegen BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 28.10.2020 30.03.2021