Gravesøknader i Kinn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kinn kommune

Graving i Kinn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kinn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 20/1038 hos saksbehandlende enhet Kinn kommune Veg, park og VA. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser